KIF Atletik

God klubkultur

KIF's politik om krænkelser

I KIF fordømmer vi seksuelle overgreb på børn og unge. Vi påtager os ansvaret for at beskytte foreningens børn og unge mod sådanne overgreb. KIF er et sted, hvor forældre skal føle tryghed, når de overlader deres børn og unge til vore trænere og ledere. 

Bestyrelsens ansvar: Bestyrelsen har pligt til at tage henvendelser om overgreb – eller mistanke om overgreb – alvorligt. Det er ligeledes bestyrelsens ansvar at der er indhentet børneattest på alle trænere, instruktører og ledere, der har direkte kontakt med børn under15 år, jfr. lov om indhentning af børneattester

Sejrsknus og kropslig kontakt: I KIF skal der være plads til sejrsknus, klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til et barn som føler nederlag eller har slået sig.
 

Kropskontakt, der ikke er acceptabel: Smækkys på munden og berøring af skridt og bryster er uacceptabelt.

Omklædning og bad: Trænere af det modsatte køn har ikke adgang til atleternes omklædnings- og baderum.

Kommunikation: Det er ikke tilladt trænere og instruktører at omtale emner af seksuel karakter, kommentere de unges fysiske udvikling mv.

Konkurrencer, træningslejre og ture: KIF tilstræber, at der er minimum to trænere/ledere med på ture, hvor KIF har børn og unge med. Undtagelsesvist kan der forekomme ture, hvor der kun er en med.

Seksuel kontakt: Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, men det er strafbart at have et seksuelt forhold med en ung under 18 år, som man er træner eller leder for.

Ved mistanke om overgreb: Alle, inkl. forældre, har pligt til at kontakte KIF’s bestyrelse, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer at noget er galt.

POLITIK OM ALKOHOL, EUFORISERENDE STOFFER OG DOPING

Alkohol – 18 år og derover: I konkurrencer, på træningslejre og ved træningssamlinger henstiller vi generelt til, at der ikke indtages alkohol før alle aktiviteterne er afsluttet. Det er vores forventning at atleterne følger holdledere og træneres anvisninger.  Der er ligeledes forbud mod at møde frem til træning eller konkurrencer i beruset tilstand.

Alkohol – under 18 år: I KIF er der totalforbud mod indtagelse af alkohol og brug af tobaksvarer for unge under 18 år. Dette forbud gælder alle arrangementer i KIF regi, herunder konkurrencer, træningslejre og træningssamlinger, men også ved arrangementer i klubhus, på stadion og i Idrætshuset.

Q: “Jeg går på U18 og er udtaget til DT-finalen, som afvikles i Jylland i år – kan jeg deltage i den efterfølgende fest, for vi skal køre sammen hjem i bussen, når festen er slut?”
A: “Ja, du kan deltage både i DT-finalen og den efterfølgende fest, men fordi du er under 18 må du ikke indtage alkohol til festen eller under hele turen i øvrigt.
Q: “Må U18-holdet, der træner sammen med seniorerne, gå med til seniorernes afslutningsfest?”
A: “Ja, når man er fyldt 16, kan man deltage i seniorernes fest. Fordi KIF har totalt alkoholforbud for unge under 18, må man ikke indtage alkohol, hvis man er 16-17 år og deltager i festen. Den ansvarlige for at låne lokalet ifm. festen har ansvaret for, at dette forbud ikke overtrædes.”

Doping: Som idrætsudøver er du forpligtet til at overholde antidoping reglerne. Alle antidoping regler har til formål at beskytte idrættens værdier og den rene udøvers ret til at deltage i fair konkurrence og ren træning. KIF tager stærkt afstand fra enhver brug af doping.

Som medlem af Dansk Atletik (DAF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) er KIF omfattet af de nationale antidoping regler opstillet af DIF og Anti Doping Danmark (ADD), der er følger af det internationale regelsæt (World Anti-Doping Program).

Det enkelte medlem af KIF er selv ansvarlig for at kende og overholde reglerne, herunder sikre at de ikke indtager ulovlige stoffer. Bliver et medlem af KIF kendt skyldig i brug af doping, vil KIF følge DIF’s regler mht sanktioner. KIF’s bestyrelse vil tage stilling til evt. udelukkelse af KIF.

KIF ER EN TOBAKSFRI FORENING

Formål: Tobaksfri forening indføres for at undgå at børn og unge begynder at ryge, fordi de ser andre brugere i foreningen eller besøgende ryge. 

Københavns Idræts Forening vil tage ansvar for:

 • At sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder beskytte dem mod rygestart og passiv rygning (tobaksforurenet røg)
 • At alle idrætsfaciliteter er røgfri – både ude og inde
 • At træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende
 • At der ikke er salg af tobak i cafeterier eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteter
 • At ovenstående gælder på alle foreningens faciliteter og både ude og inde.

Politikken gælder både cigaretter og anden tobak, herunder e-cigaretter, snus og vandpiber.

Røgfri forening: Røgfri forening betyder, at hverken børn, unge, trænere, forældre, frivillige, medarbejdere, ledere eller tilskuere må ryge i forbindelse med idræt eller anden foreningsaktivitet.

Vi vil adskille idræt og rygning, så:

 • Der ikke sælges cigaretter, e-cigaretter, snus eller vandpibe i regi af foreningen.
 • Officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for samtlige foreningsaktiviteter ikke indeholder tobaksrøg, cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe eller symboler, der synliggør eller promoverer rygning. Det gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv.
 • Trænere, ansatte og ledere undlader at ryge. Fordi det er en del af deres ansættelseskontrakt
 • Vi ikke modtager økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder virksomheder og organisationer relateret til e-cigaretter, snus eller vandpibe.

Hvis der bliver røget
Bliver der røget, så er der flere måder at håndtere det på, eksempelvis:

 • At bruge de samme sanktioner, som vi ellers gør, fx ved alkohol
 • At tage en samtale med forældre og træner
 • At man skal blive væk fra næste træning
 • Betale til bødekasse