KIF Atletik

Elitestøtte

KIF yder støtte til atleter baseret på resultater fra forrige kalenderår. Støtten kan bruges til træningslejre, rejser/transport til udenlandske stævner, skadesbehandling eller hvad der vurderes relevant. Dette uddybes nedenfor.

Det er op til atleten og træneren selv at bestemme, om man benytter egne midler eller støtteordningen til et givent stævne. Alle startgebyrer, udland som hjemland, betales af KIF.

Atleter under støtteordning skal stille op til nationale seniormesterskaber (medmindre disse overlapper internationale mesterskaber).

Bestyrelsen har ret til at give en atlet mere støtte, hvis denne viser positiv fremgang i løbet af en sæson, eller hvis det vurderes, at atletens sæson har været ødelagt af skader i det forgangne år.

Støtten kan anvendes således:
  • Træningslejr: Max 50 % af lejrens pris.
  • Rejser og ophold til stævner i udland samt vest for Storebælt.
  • Skadesbehandling, dog max 2500 kr./år.
  • DM/DMU betales af KIF – dog er der en egenbetaling vest for Storebælt, der udregnes før hvert mesterskab, så vi kan overholde budgettet. For at få dækket udgiften til DM/DMU (minus egenbetaling) kræves det, at man bliver udtaget af sin træner, hvis ikke er det fuld egenbetaling. Hvis man deltager ved Senior Mesterskaberne med støtte, vil deltagelse ved Ungsenior Mesterskab være fuld egenbetaling.

Stævnedeltagelse SKAL altid aftales med trænerne. Udgiften meddeles bestyrelsen før deltagelse.

Startgebyrer i udland og hjemland betales af KIF. Udgift, uanset grund, ved udeblivelse eller eftertilmelding, dækkes ikke af støtteordningen, men betales til KIF. Udgifter, der ønskes dækket, meddeles kassereren inden 8 dage efter afholdelse med relevante bilag.

Egenbetaling Internationale Mesterskaber, DAF udtagelse:
Som hovedregel betaler KIF op til kr. 4000,- af egenbetalingen.

Sådan udregnes støtten
Her kan man se hvilke resultater, der kræves for at opnå eksempelvis Elite 5 støtte. Tager vi udgangspunkt i dette, skal jeg eksempelvis have løbet under 14.39.87 på 5000 m for at få denne støtte. Det vil så give mig beløbet 5500 kr. i støtte til sæsonen 2022 udregnet således: Elite 2 + Elite 3+ Elite 4 + Elite 5 = 5500 kr. Det er vigtigt at påpege, at pengene IKKE sættes ind på atletens konto, men udbetales enten direkte til overnatning/transport eller når atleten kommer med kvittering for udgift. Se krav i bilaget her på hjemmesiden.

En betingelse for at få støtte er, at man skal hjælpe til KIF’s motionsløb og andre indtægtsgivende arrangementer. Hvis man ikke overholder dette, forbeholder vi os ret til at kræve udbetalt støtte tilbagebetalt efter endt sæson. Datoer for motionsløb vil blive offentliggjort på hjemmesiden, så datoerne kan reserveres. Derudover skal kontingent selvfølgelig være indbetalt rettidigt, for at få udbetalt støtte.

Ubrugt støtte fremføres IKKE fra kalenderår til kalenderår. Nulstilles 31.12.

Elite 1          0 kr
Elite 2   1000 kr
Elite 3   1500 kr.
Elite 4   1500 kr.
Elite 5   1500 kr.
Elite 6   1500 kr.
Elite 7   1500 kr.

Elite 8    1500 kr.
Elite 9    1500 kr.
Elite 10  1500 kr.
Elite 11   1500 kr.
Elite 12   1500 kr.
Elite 13   1500 kr.
Elite 14   1500 kr.