KIF Atletik

Elitestøtte

KIF yder støtte til atleter baseret på resultater fra forrige kalenderår.

Bestyrelsen har ret til at give en atlet mere støtte, hvis denne viser positiv fremgang i løbet af en sæson, eller hvis det vurderes, at atletens sæson har været ødelagt af skader i det forgangne år.

U-18 Atleter der falder uden for elitestøttens krav, kan søge om støtte hos bestyrelsen. Dette kan enten være et årsbudget eller til et bestemt arrangement.

Støtten kan anvendes således

  • Træningslejr: Max 50 % af lejrens pris/egenbetaling. Støtten må kun bruges til kun KIF og DAF træningslejre, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen eller træner.

  • Rejser og ophold til stævner i udland samt vest for Storebælt.

  • Skadesbehandling, dog max 2500 kr./år.

  • DM/DMU betales af KIF – dog er der en egenbetaling vest for Storebælt, der udregnes før hvert mesterskab. For at få dækket udgiften til DM/DMU (minus egenbetaling) kræves det, at man bliver udtaget af sin træner, hvis ikke er det fuld egenbetaling. 

Betingelser for støtte

  • Atleter under elitestøtte skal stille op til nationale seniormesterskaber (medmindre disse overlapper internationale mesterskaber).

  • For at få støtte skal man hjælpe til alle KIF’s motionsløb og andre indtægtsgivende arrangementer. Hvis man ikke overholder dette, forbeholder vi os ret til at kræve udbetalt støtte tilbagebetalt efter endt sæson eller få mindre i den kommende.

  • Derudover skal kontingent være indbetalt rettidigt, for at få udbetalt støtte.

  • Ubrugt støtte fremføres IKKE fra kalenderår til kalenderår. Nulstilles 31/12.

  • Startgebyrer i udland og hjemland betales af KIF. Udgift, uanset grund, ved udeblivelse eller eftermelding, dækkes ikke af elitestøtten, men betales til KIF. 

  • Udgifter, der ønskes dækket, meddeles kassereren inden 8 dage efter afholdelse med relevante bilag.


Egenbetaling ved Internationale Mesterskaber, ved
DAF udtagelse:

Som hovedregel betaler KIF op til kr. 4000,- af egenbetalingen.

Sådan udregnes støtten for 2024:
Børges årsbedste i 2023 på 200m er 21.70 sek.
Kravet for Elite 4 er 21.75 sek. Derfor er Børge indplaceret i Elite 4.
Børge er dermed berettiget til Elite 1 + Elite 2 + Elite 3 + Elite 4 = 1000kr + 1500kr + 1500kr + 1500kr = 5500kr
Det er vigtigt at påpege, at pengene IKKE sættes ind på atletens konto, men udbetales enten direkte til overnatning/transport eller når atleten kommer med kvittering for udgift. 

Elite 1   1000 kr
Elite 2   1500 kr.
Elite 3   1500 kr.
Elite 4   1500 kr.
Elite 5   1500 kr.
Elite 6   1500 kr.

Elite 7    1500 kr.
Elite 8    1500 kr.
Elite 9    1500 kr.

*
Når du udover niveau 9 vil elitestøtte blive bestemt i dialog med bestyrelse og træner