KIF Atletik

Sportsudvalget

Sportsudvalg består af en repræsentant for bestyrelsen, en repræsentant for ungdomstrænere, en repræsentant for seniortrænerne og KIF’s sportschef. Udvalgets opgaver:

  • Rådgiver bestyrelsen i klubbens sportslige anliggender. 
  • Er forbindelsesled mellem bestyrelsen og trænere. 
  • Udvikler de langsigtede planer for klubbens træning og stævner. 
  • Foreslår bestyrelsen ansættelser af trænere og sørger for at alle trænere har DAFs træneruddannelse. 
  • Har det samlede overblik over atleternes sportslige udvikling. 
  • Sørger for god planlægning af træning på tværs af alders- og disciplingrupper. 
  • Sørger for en god sportslig ånd i klubben og holdånd til stævner.